← Back

Amroha Train Station

  • Code AMRO
  • State Uttar Pradesh

 

Train name (no.) passing via
Amroha
Arrives Departs Stop time M T W T F S S
Abadh Assam Exp (15609) 11:56 11:57 1 min YYYYYYY
Bareilly Dli Ex (14555) 17:58 18:00 2 min YYYYYYY
Spc Delhi Pass (54075) 23:48 23:50 2 min YYYYYYY
Sultanpur Exp (14014) 18:46 18:48 2 min YNNNNYN
Bareilly Exp (14556) 09:06 09:08 2 min YYYYYYY
Sln Dli Exp (14013) 01:48 01:50 2 min NYNNNNY
Ljn Cdg Express (15011) 05:35 05:37 2 min YYYYYYY
Cdg Ljn Express (15012) 01:13 01:15 2 min YYYYYYY
Rmr Dli Link Ex (25036) 12:52 12:54 2 min YYYYYYY
Nauchandi Exp (14512) 22:38 22:40 2 min YYYYYYY
Krj Ald Link Ex (24512) 22:38 22:40 2 min YYYYYYY
Sadbhavna Exp (14018) 18:46 18:48 2 min NNYNNNN
Sadhbhawna Exp (14008) 18:46 18:48 2 min NYNYNNN
Shaheed Exp (14674) 23:48 23:50 2 min NYNYYNY
Sadhbhawna Exp (14016) 18:46 18:48 2 min NNNNYNY
Saryuyamuna Exp (14650) 23:48 23:50 2 min YNYNNYN
Cpr Dli Exp (15115) 08:13 08:15 2 min NNNNNYN
Sadbhawna Exp (14007) 01:49 01:50 1 min NNYNYNN
Sadbhawana Exp (14015) 01:49 01:50 1 min YNYNNNN
Shaheed Express (14673) 09:47 09:48 1 min YNYYNYN
Sadbhavna Exp (14017) 01:49 01:50 1 min NNNYNNN
Be Dli Psngr (54077) 23:48 23:50 2 min YYYYYYY
Dli Be Passengr (54078) 03:17 03:19 2 min YYYYYYY
Saryu Yamuna Ex (14649) 09:47 09:48 1 min NYNNYNY
Avadh Assam Exp (15910) 10:26 10:28 2 min YYYYYYY
Dli Cpr Exp (15116) 16:38 16:40 2 min NNNNNNY
Intercity Exp (14315) 07:06 07:08 2 min YYYYYYY
Rajya Rani Exp (22453) 20:38 20:40 2 min YYYYYYY
Rajya Rani Exp (22454) 06:33 06:35 2 min YYYYYYY
Ala Hazrat Exp (14312) 17:43 17:45 2 min NYNYNNY
Bareilly Expres (14322) 17:43 17:45 2 min YNYNYYN
Satyagrah Exp (15274) 20:00 20:02 2 min YYYYYYY
Utr Samprk K Ex (15035) 18:13 18:15 2 min YYYYYYY
Utr Samprk K Ex (15036) 12:52 12:54 2 min YYYYYYY
Ala Hazrat Exp (14311) 08:43 08:45 2 min NNNYYNY
Sitapurcity Pas (54076) 03:17 03:19 2 min YYYYYYY
Intercity Exp (14316) 19:16 19:18 2 min YYYYYYY
K V Exp (14257) 03:02 03:04 2 min YYYYYYY
Satyagrah Exp (15273) 06:08 06:10 2 min YYYYYYY
Be Bhuj Exp (14321) 08:43 08:45 2 min YYYNNYN
Kashi V Express (14258) 14:16 14:18 2 min YYYYYYY
Abadh Assam Exp (15909) 11:56 11:57 1 min YYYYYYY
Nauchandi Exp (14511) 05:50 05:52 2 min YYYYYYY