← Back

Bhakti Nagar Train Station

  • Code BKNG

 

Train name (no.) passing via
Bhakti Nagar
Arrives Departs Stop time M T W T F S S
Rjt Pbr Express (19571) 07:28 07:30 2 min YYYYYYY
Pbr Rjt Express (19572) 18:34 18:35 1 min YYYYYYY
Somnath Express (19221) 02:42 02:44 2 min YYYYYYY
Somnath Express (19222) 23:17 23:19 2 min YYYYYYY
Pbr Kaviguru Express (12950) 16:08 16:09 1 min NNNNNNY
Veraval Express (16334) 12:54 12:55 1 min YNNNNNN
Jbp Somnath Express (11464) 13:38 13:40 2 min NYYYYNY
Jbp Somnath Express (11466) 13:38 13:40 2 min YNNNNYN
Smnh Okha Express (19251) 02:38 02:39 1 min YYYYYYY
Okha Somnath Express (19252) 01:27 01:28 1 min YYYYYYY
Smnh Jbp Express (11463) 13:43 13:45 2 min NYYYYNY
Saurashtra Mail (19005) 11:23 11:25 2 min YYYYYYY
Vrl Bct Passenger Express (59460) 17:07 17:09 2 min YYYYYYY
Vrl Tvc Express (16333) 06:22 06:24 2 min NNNYNNN
Smnh Jbp Express (11465) 13:43 13:45 2 min YNNNNYN
Kaviguru Express (12949) 11:28 11:30 2 min NNNNYNN