← Back

Sambhar Lake Train Station

  • Code SBR

 

Train name (no.) passing via
Sambhar Lake
Arrives Departs Stop time M T W T F S S
Kota Hmh Special (09734) 22:55 22:57 2 min YYYYYYY
Kota Hmh Special (99734) 22:55 22:57 2 min YYYYYYY
Hmh Kota Special (09733) 04:13 04:15 2 min YYYYYYY
Hmh Kota Superfast (22982) 04:21 04:23 2 min YYYYYYY
Kota Hmh Superfast Express (22981) 22:54 22:56 2 min YYYYYYY
Bkn Jp Intercity (12467) 11:13 11:15 2 min YYYYYYY
Jp Bkn Intercity (12468) 16:02 16:04 2 min YYYYYYY
Marudhar Express (14866) 13:54 13:56 2 min NNYNNNN
Marudhar Express (14853) 13:32 13:34 2 min YNYNNYN
Marudhar Express (14854) 13:54 13:56 2 min YNNYNYN
Marudhar Express (14863) 13:32 13:34 2 min NYNNYNY
Marudhar Express (14864) 13:54 13:56 2 min NYNNYNY
Marudhar Express (14865) 13:32 13:34 2 min NNNYNNN
Bpl Ju Passenger (54811) 12:07 12:09 2 min YYYYYYY
Ju Bpl Passenger (54812) 13:54 13:56 2 min YYYYYYY