← Back

Bokajan Train Station

  • Code BXJ

 

Train name (no.) passing via
Bokajan
Arrives Departs Stop time M T W T F S S
Dbrg Kyq Specia (05668) 11:00 11:01 1 min NNYNYNY
Kyq Dbrg Specia (05667) 12:41 12:42 1 min NYNYNYN
Koaa Dbrg Exp (12525) 21:14 21:15 1 min NNYNNNN
Jan Shatabdi Ex (12067) 10:58 10:59 1 min YYYYYYN
Jan Shatabdi Ex (12068) 16:12 16:13 1 min YYYYYYN
Brahmputra Mail (14055) 05:09 05:10 1 min YYYYYYY
Dbrg Rny Expres (15928) 11:12 11:14 2 min NYNYNYN
Jttn Intercity (15605) 02:04 02:05 1 min YYYYYYY
Ghy Intercity (15606) 22:46 22:47 1 min YYYYYYY
Rny Dbrg Expres (15927) 12:49 12:51 2 min NNYNYNY
Dbrg Ms Express (15930) 06:14 06:15 1 min NNNNNNY
Dbrg Koaa Exp (12526) 15:19 15:20 1 min NYNNNNN
Brahmputra Mail (14056) 20:55 20:57 2 min YYYYYYY
Inter City Exp (15603) 02:04 02:05 1 min YYYYYYY
Intercity Exp (15604) 22:46 22:47 1 min YYYYYYY
Rny Dbrg Specia (05967) 12:50 12:51 1 min YYNYNYN
Dibrugarh Exp (15929) 10:59 11:00 1 min NNNYNNN