← Back

IRCTC train tickets now on mobile.

Bondamunda Train Station

  • Code BNDM

Train name (no.) passing via
Bondamunda
Arrives Departs Stop time M T W T F S S
Tata Itr Passenger (58111) 10:19 10:20 1 min YYYYYYY
Itr Tata Passgn (58112) 18:14 18:15 1 min YYYYYYY
Bsp Tata Passenger (58114) 03:43 03:44 1 min YYYYYYY
Ispat Express (12871) 13:08 13:09 1 min YYYYYYY
South Bihar Express (13287) 16:00 16:01 1 min YYYYYYY
South Bihar Express (13288) 11:06 11:07 1 min YYYYYYY
Dhn Alappuzha E (13351) 18:09 18:10 1 min YYYYYYY
Dhanbad Express (13352) 06:22 06:24 2 min YYYYYYY
Hwh Koraput Express (18005) 04:19 04:20 1 min YYYYYYY
Ltt Shalimar Express (18029) 03:51 03:53 2 min YYYYYYY
Shm Ltt Express (18030) 22:39 22:40 1 min YYYYYYY
Tata Allp Express (18189) 17:59 18:00 1 min YYYYYYY
Tapaswini Express (18452) 08:30 08:31 1 min YYYYYYY
Utkal Express (18477) 08:58 08:59 1 min YYYYYYY
Tata Bsp Passenger (58113) 21:30 21:31 1 min YYYYYYY