← Back

Ayodhya Train Station

  • Code AY
  • City Ayodhya
  • State Uttar Pradesh

Train name (no.) passing via
Ayodhya
Arrives Departs Stop time M T W T F S S
Kota Pnbe Exp (93238) 08:55 08:57 2 min NNNYYNY
Sadbhavna Exp (14018) 06:40 06:42 2 min NNYNNNN
Farakka Express (13484) 10:47 10:49 2 min NYNYYNY
Doon Exxpress (23010) 11:30 11:32 2 min YYYYYYY
Saryuyamuna Exp (14650) 08:55 08:57 2 min YNYNNYN
Gangasutlej Exp (13307) 10:06 10:07 1 min YYYYYYY
Sadbhavna Exp (14017) 15:23 15:24 1 min NNNYNNN
Saryu Yamuna Ex (14649) 21:53 21:54 1 min NYNNYNY
Ntv Durg Exp (18206) 14:40 14:45 5 min NNNNNYN
Kavi Guru Exp (19709) 17:05 17:15 10 min YNNNNNN
Durg Ntv Exp (18205) 16:05 16:07 2 min NNNYNNN
Ypr Gkp Exp (15024) 01:30 01:40 10 min NNNYNNN
Kyq Jp Kaviguru (19710) 23:34 23:35 1 min NNNYNNN
Jammu Tawi Exp (13151) 05:54 05:55 1 min YYYYYYY
Sabarmati Exp (19166) 18:26 18:27 1 min YNYNNYN
Sabarmati Exp (19168) 18:25 18:27 2 min NYNYYNY
Kaifiyat Exp (12225) 19:24 19:26 2 min YYYYYYY
Doon Express (13010) 11:30 11:32 2 min YYYYYYY
Sealdah Express (13152) 21:16 21:18 2 min YYYYYYY
Bsb Be Express (14235) 02:55 02:57 2 min YYYYYYY
Utsarg Exp (18192) 22:34 22:36 2 min YYYYYYY
Utsarg Exp (18191) 02:32 02:34 2 min YYYYYYY
Gangasatluj Exp (13308) 15:21 15:23 2 min YYYYYYY
Bsb Gd Intercit (14213) 17:45 18:15 30 min YYYYYYY
Gd Bsb Intercit (14214) 08:45 09:15 30 min YYYYYYY
Gd Asn Express (13510) 16:45 17:15 30 min NNYNNNN
Sabarmati Exp (19167) 04:25 04:27 2 min YYNYNYN
Sabarmati Exp (19165) 04:25 04:27 2 min NNYNYNY
St Mfp Express (19053) 16:56 16:58 2 min NNNNYNN
Marudhar Expres (14853) 20:23 20:25 2 min YNYNNYN
Marudhar Expres (14854) 06:40 06:42 2 min YNNYNYN
Kaifiyat Exp (12226) 05:52 05:54 2 min YYYYYYY
Asn Gd Express (13509) 11:14 11:15 1 min NYNNNNN
Gkp Ypr Exp (15023) 11:40 11:45 5 min NYNNNNN
Doon Express (13009) 14:11 14:12 1 min YYYYYYY
Kota Pnbe Exp (13238) 08:55 08:57 2 min NNNYYNY
Be Bsb Express (14236) 02:08 02:10 2 min YYYYYYY
Farakka Express (13483) 15:22 15:24 2 min NYYNYNY
Pnbe Kota Exp (13237) 19:54 19:55 1 min NYNNNYY
Cpr Ljn Exp (15053) 03:23 03:25 2 min YYYYYYY
Ljn Cpr Exp (15054) 01:08 01:10 2 min YYYYYYY