Santhi Inn, Pondicherry

Santhi Inn

Area : Pondy Town

Address: No 57, Jawaharlal Nehru Street, Pondicherry Ho, Near Blackberry Showroom, Pondicherry