Hotel Samrat, Mumbai

Hotel Samrat

Area : Khar

Address: Rd Number 3, Ram Krishna Nagar, Khar West

2.5