Hotel Gopal, Dharamshala

Hotel Gopal

Area : Lower Dharamshala

Address: Pathankot-Dharamshala NH-Chambi Vill & P.O. Rait, THE, Shahpur, Distt. Kangra at Dharamshala

4.0