Fairmont Jaipur

Fairmont Jaipur

Area : Kukas(Delhi-Jaipur NH8)

Address: 2 RIICO, Kukas,Jaipur,303101

4.5