Chokhi Dhani Resort, Jaipur

Chokhi Dhani Resort

Area : Airport Zone

Address: 12 Miles Tonk Road via Vatika Jaipur

4.0